Thiết bị tủ » Hengzhu - haitan
Cầu chì sứ loại cài

Cầu chì sứ loại cài

Giá : 0 VNĐ

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ

Hot line: 043 972 4485 - 043 971 8635

Thông tin chi tiết

- Cầu chì sứ loại cài, dòng từ 63A đến 500A

Sản phẩm liên quan
Tin tức