Rơ le » Mikro
Rơ le bảo vệ quá dòng MK204A

Rơ le bảo vệ quá dòng MK204A

Giá : 0 VNĐ

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ

Hot line: 043 972 4485 - 043 971 8635

Thông tin chi tiết

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng núm xoay
- Dòng dịnh mức : 5A ; Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay ;  1 tiếp điểm ngõ ra
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
     + Dòng quá tải: I> = 2A - 6A (tức là 40% đến 120%).
     + Thời gian tác động:  Một đặc tuyến thời gian nghịch đảo (IDT)  
                                         IDT Inverse . Hệ số thời gian TM = 0.05 -1
- Cài đặt mức tác động cao (High-set)  :
     + Dòng ngắn mạch:  I> = (1 - 10) x I> hoặc Vô hiệu.
     + Thời gian tác động:  t>> = tức thời
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm
 

Tin tức