Quy định & Chính sách

Chính sách vận chuyển, giao nhận

Cập nhập: 14/10/2014

Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thiết bị điện Tiến Cường


   - Chất lượng hàng hóa : Hàng mới 100% được quy định theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

    - Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, qui cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu bên bán xác nhận.  

   - Chúng tôi chuyển sản phẩm đến đúng nơi quý khách yêu cầu. Địa điểm và thời gian giao hàng ( thỏa thuận khi ký hợp đồng )