Rơ le » Mikro
Rơ le quá dòng & chạm đất MK1000A

Rơ le quá dòng & chạm đất MK1000A

Giá : 0 VNĐ

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ

Hot line: 043 972 4485 - 043 971 8635

Thông tin chi tiết

'- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
- Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
- Dòng dịnh mức : 5A .
- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
- Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
- Ghi lại giá trị sự cố trước đó.
- Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :
     + Dòng quá tải: I> = (0.5A - 10A) (tức là 10% đến 200%).
     + Dòng chạm đất: Io> = (0.1A - 5A) (tức là 2% đến 100%).
     + Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT)
                với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s - 99s).  
- Cài đặt mức tác động cao (High-set):
     + Dòng ngắn mạch:  I>> = (0.5A - 99.9A) ( tức là 10% đến 1998%) hoặc Vô hiệu.
     + Dòng chạm đất:  Io>> = (0.1A - 50A) (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu.
     + Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s - 2.5s).    
- Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

Tin tức